אורייתא :: נעורים בכל גיל - ספר ושמנים ארומטיים אנרגטיים לנשים | ORAITTA - Youth at any age - Book & Cosmetic Energetic Oils for Women

לוטוס :: האישה האותנטית | האישה השלמה

סיגלית דבדבן יסמין נרקיס איריס ורד לוטוס

לוטוס :: האישה האותנטית | האישה השלמה

* לפנייך רק חלק קטן מהמאפיינים של דמות זו. להיכרות מעמיקה עם הדמות הנ"ל מומלץ לקרוא את הספר.
 

אורייתא - נעורים בכל גיל - ספר ושמנים ארומטיים אנרגטיים לנשים :: ORAITTA - Youth at any age - Book | Method | Cosmetic Energetic Oils for Women © כל הזכויות שמורות ליעל ישראלי (שיטת אורייתא)