אורייתא :: נעורים בכל גיל - ספר ושמנים ארומטיים אנרגטיים לנשים | ORAITTA - Youth at any age - Book & Cosmetic Energetic Oils for Women

שבעה אבות הטיפוס של שיטת אורייתא

סיגלית דבדבן יסמין נרקיס איריס ורד לוטוס
אורייתא מחלקת את האוכלוסיה הנשית בעולם המערבי לשבעה אבות טיפוס אישיותיים. מלבד דבדבן, כול היתר נקראים בשמות של פרחים: סיגלית | יסמין | נרקיס | איריס | ורד | לוטוס. הקשר בין הפרח לדמות הנקראת בשמו אינו מקרי, קיימת התאמה מהותית בניהם. לפנייך שבעה השערים כפי שהם מופיעים בספר, הם מציגים את שם הדמות ואת המנגנון הרגשי המעכב שלה. בלחיצה קלה על אחד מהם תוכלי לערוך הכרות ראשונית עם חלק ממאפייניה של הדמות.
 
דבדבן :: שאיפה להרמוניה עם הסביבה גם במחיר ביטול עצמי

איריס :: סגירות ונמנעות רגשית
סיגלית :: בונה את זהותה מתוך קונפורמיזם לסביבתה

נרקיס :: תסכול הנובע מן הפער בין הרצוי למצוי

לוטוס :: האישה האותנטית | האישה השלמה
יסמין :: תדר גברי חזק | תדר נשי מדוכא

ורד :: קושי ליצור שינוי מתוך אחיזה עקשנית בקבוע

אורייתא - נעורים בכל גיל - ספר ושמנים ארומטיים אנרגטיים לנשים :: ORAITTA - Youth at any age - Book | Method | Cosmetic Energetic Oils for Women © כל הזכויות שמורות ליעל ישראלי (שיטת אורייתא)