אורייתא :: נעורים בכל גיל - ספר ושמנים ארומטיים אנרגטיים לנשים | ORAITTA - Youth at any age - Book & Cosmetic Energetic Oils for Women

לרכישת הספר
לחצו כאן         

השמנים שהוציאו אותי מחושך לאור

לפני כ-5 שנים השתתפתי באחת מקבוצות הניסוי של אורייתא שאמורות היו לבחון את השפעתם של השמנים. כבר בשעה שהתגבשה התיאוריה של יעל בדבר שבעה אבות הטיפוס האישיותיים, והרבה לפני סיומו של הספר, עמלו המומחים על הרכבת הפורמולות לכול אחד מהטיפוסים.
 
בקבוצה אליה השתייכתי היו נשים מכול הטיפוסים האישיותיים. מהיותי איריס מובהקת ( סגירות ונימנעות רגשית ) הייתי מאד ספקנית לגבי התוצאות, אולם תחושת "האין מוצא" בה דשדשתי, התסכול וחוסר שביעות הרצון , הכריעו את הכף: מה יש לי להפסיד חשבתי לעצמי, לכול היותר לא יקרה דבר. את עוצמת השינוי לא יכולתי לצפות מראש. חרף הספקנות וחרף חוסר האמונה, הגוף שלי היה הראשון להגיב לשמן. כבר בימים הראשונים של השימוש הרגשתי דפיקות לב מואצות וגלי חום הציפו אותי. הופתעתי מאד מהתגובה והבנתי מדבריה של יעל שבגלל החסימות הרגשיות שלי (איריס קלאסית) ההתעוררות התחילה במקום שלא יכולתי לחסום, מקום שאין לי שליטה עליו - בגוף. ומכיוון שלא יכולתי להתעלם מהסימנים "נאלצתי" להודות כי משהו אכן מתרחש בתוכי. את התגובות הפיזיולוגיות החליפו בהמשך תגובות רגשיות (בדיוק כפי שהן מתוארות בספר). אין פלא שדבקתי בתהליך ולאחר 9 חודשים של טיפול כאילו נולדתי מחדש. לא אשכח את התגובה הראשונית של הבנות שלי נוכח השינוי שעברתי: "אמא מה קורה? האם זו את שמרשה לעצמך לחבק ולנשק אותנו ובעיקר את הנכדים, מה קרה לאיפוק, לריחוק, לפסאדה הקשוחה? כל כך שמחתי שהן הרגישו בשינוי שעבר עלי. ואכן הרגשתי בטוחה מספיק לבטא את מה שאני מרגישה. הפחדים שכרסמו בי התפוגגו עם הזמן, אזרתי עוז והתגרשתי לאחר 35 שנים של נישואים כושלים שגרמו לי אך סבל: שנים של קורבנות, של ריצוי ושל ביטול עצמי, שנים של נכות רגשית, של מאבקים פנימיים, של כעסים עצמיים והרשימה ארוכה. לבסוף הרווחתי את חירותי - יצאתי לחופשי וסוף סוף התחלתי לחיות....
 
לאחר שנסתיימו תשעה החודשים הראשונים של הטיפול בחרתי להמשיך והפעם מתוך אמונה מלאה בפעילותם של השמנים. סיימתי מחזור של 9 חודשים נוספים והיום אני חזקה ובטוחה בעצמי ואין מאושרת ממני. מתוך שיחות עם נשים אחרות בקבוצה הבנתי שהתגובות לפעולתו של השמן אינן זהות אצל כולן, גם קצב השינוי שונה, כפי הנראה זה תלוי גם בטיפוס האישיותי וגם בכול אישה כפרט, התוצאות הגיעו לכול אחת בקצב שלה.
 
היום אני יודעת שאין אישה שאינה זקוקה לשינוי, לא צריך לסבול כדי להבין זאת. כול אישה צריכה להשתחרר מהמנגנון הרגשי המקשה על חייה – אם כי ברוב המקרים היא איננה יודעת על קיומו (כפי שאני לא ידעתי). והנה הגיעה יעל ישראלי והעירה את המודעות הרדומה שלי, גם לעצם קיומו של הדפוס, גם להיותו מולד, גם לקשיים שהוא יוצר ובעיקר ליכולת שלי להשתחרר ממנו ולצאת לחופשי. תודות לתהליך התחלתי להאמין בעצמי וביכולת שלי לשנות את הקיים. (הנה אני מדברת בשפה של אורייתא).
 
ומתוך הניסיון האישי שלי אני ממליצה בכול לב על הספר אדונית לגורלה על השיטה של אורייתא וכמובן על השימוש בשמנים. מן המקום בו אני נמצאת היום אני יודעת: זהו המסע שלקח אותי למקום שעליו תמיד חלמתי, ההשקעה הייתה כדאית.
 
הזכות שניתנה לי להיות בין חלוצות הניסוי בשמנים מאפשרת לי היום לתרום מניסיוני לאחרות. על כן אשמח לענות לשאלות העוסקות בשימוש בשמנים, בתגובות שהם יוצרים ובכול נושא אחר הקשור בהם.
 
חיה רוזן
hayaroz@gmail.com

איריס

אורייתא - נעורים בכל גיל - ספר ושמנים ארומטיים אנרגטיים לנשים :: ORAITTA - Youth at any age - Book | Method | Cosmetic Energetic Oils for Women © כל הזכויות שמורות ליעל ישראלי (שיטת אורייתא)